Cały rok w Góry!

 


REGULAMIN  V  ZLOTU SZLAKIEM  MARTYROLOGII „OSÓWKA 2017”

 

ORGANIZATORZY:
Oddział PTTK  w  Świdnicy „Klub Przewodników Turystycznych”
Podziemne miasto Głuszyca Kompleks „Osówka”
Sztolnie Walimskie

Zapraszają na:
ZLOT SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2017”

Patronat honorowy nad imprezą sprawują:

  1. Burmistrz miasta Głuszyca Pan Roman Głód
  2. Wójt Gminy Walim Adam Hausman
  3. Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy  - Janusz Barszcz
  4. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

Regulamin imprezy:
Termin:  12.05.2017r. (piątek)

Cel imprezy:


„Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o                       martyrologii narodów.”


Gospodarz Zlotu:

Zdzisław  Łazanowski  –  Prezes „Podziemnego Miasta Osówka” w Głuszycy

 

Uczestnictwo:

Regulamin oraz karty zgłoszeń do pobrania na stronie:


  1. karus-troter.cba.pl/zlot ----> kliknij i pobierz

  2. Karta zgłoszeń ----> kliknij i pobierz

  3. pttk.swidnica.pl

 

Zlot jest imprezą wielodyscyplinową, z metą na terenie kompleksu Osówka w Głuszycy.

Uczestnikami mogą być osoby indywidualne i grupy zorganizowane.

 

Uczestnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 5zł – dzieci i młodzież, 10zł - dorośli. W terminie do 08.05.2017r. na konto:  Oddział PTTK Świdnica nr konta 42 2030 0045 1110 0000 0269 6240 tytułem „Wpisowe Rajd Martyrologii Osówka 2017”. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail mariusz.wojki1@wp.pl  wraz z kartą zgłoszeń.

 

Zgłoszenia:

1.  Termin składania zgłoszeń do 08.05.2017r.

2.  Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub tradycyjną na adres:

Oddział PTTK w Świdnicy

Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

58 – 100 Świdnica,

ul. Długa 33 pokój nr 7

e – mail: biuro@pttk.swidnica.pl

strona internetowa: pttk.swidnica.pl

Biuro Zarządu Oddziału czynne we wtorek i środę w godz. 16.00 - 18.00

tel. 723 015 271 (w godz. urzędowania biura ZO)

Dla uczestników potrzebujących noclegów pomoc w rezerwacji pod nr 609 188 558.

 

Na metę zlotu prowadzi 6 tras trekkingowych o zróżnicowanym stopniu trudności i jedna samochodowa. Wszystkie trasy prowadzone są przez wykwalifikowanych przewodników i do nich należą decyzje o przebiegu trasy i ewentualnych korektach: Uczestnicy wybierają trasę w trakcie dokonywania zgłoszenia. Na metę uczestnicy docierają na swój koszt. Po zlocie uczestnicy powracają na swój koszt.  W okolicy znajduje się szeroka baza noclegowa. Dojazd na start tras możliwy jest komunikacją miejską i szynobusami KD.

1.            PKP Głuszyca Górna (Szlakiem Martyrologii znaki czarne) – cmentarz ofiar faszyzmu w Kolcach, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze)  – Kolce – kompleks Osówka. 4,8km - 6 GOT. Start godz. 10:00.

2.            Głuszyca Ogród Jordanowski – kompleks Soboń – kompleks Osówka. 7,5km – 11 GOT.

Start godz. 9:00.

3.            Pałac w Jedlince (zwiedzanie pałacu) – Jedlińska Kopa, Rozdroże pod Moszną – kompleks Osówka.

9,6 km – 13 GOT. Start godz. 9:00.

4.            Jugowice ul. Górna (początek szlaku czarnego) kompleks Jugowice – kompleks Włodarz – Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) – kompleks Rzeczka (zwiedzanie podziemi)  – kompleks Osówka. 10,3 km – 14 GOT. Start godz. 8:00.

5.            Walim – kompleks Rzeczka, zwiedzanie obiektu - Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) - kompleks Osówka.  6 km – 9 GOT. Start godz. 9:00.

6.            Ludwikowice Kłodzkie ośrodek Harenda – kompleks Osówka. 6km – 8 GOT. Start godz. 10:00.

7.            Trasa samochodowa: start godz. 9:00 Muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum, - przejazd do  Sztolni Walimskich – zwiedzanie podziemi - przejazd na metę zlotu do kompleksu Osówka.

 

Trasy dowolne:

1.            piesza dowolna – możliwość wynajęcia przewodnika

2.            rowerowe

3.            samochodowe

 

Meta:

Meta zlotu dla wszystkich tras znajduje się  na terenie Kompleksu „Osówka” w Głuszycy, do godz. 13:45, należy zgłosić przybycie grup i uczestników indywidualnych, w sztabie zlotu, oraz odebrać gadżety zlotowe. Po uroczystościach zakończenia zlotu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz  „Marsz milczenia” przez podziemia kompleksu Osówka.

 

Wpisowe:

Wpisowe na zlot wynosi 5zł – dzieci i młodzież, 10zł – dorośli. Wpłacone na konto PTTK 

 42 2030 0045 1110 0000 0269 6240  do dn. 08.05.2017r. w ramach którego uczestnik otrzyma:

- pamiątkową przypinkę zlotową,

- dyplom uczestnictwa,

- pieczątkę zlotową,

- ciepły posiłek regeneracyjny,

- gadżety pamiątkowe.

Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, opiekunowie grup, oraz zaproszeni goście.

Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc, bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Dopuszcza się zgłoszenia w formie elektronicznej wraz z zeskanowaną kartą zgłoszeń i dowodem wpłaty na adres: mariusz.wojki1@wp.pl

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dopisanie uczestników na starcie i przyjęcie wpisowego przez przewodnika trasy. Potwierdzenia wpłat dla uczestników, którzy wpłacą pieniądze na starcie będą wydawane na życzenie do 7 dni po zakończeniu Zlotu.

 

 

 

Obowiązki uczestnika:

1.            Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zlotu. Na szlaku podporządkowanie się do poleceń przewodnika.

2.            Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Zlocie pod opieką osób dorosłych

3.            Dokonanie wpłaty wpisowego na zlot jest potwierdzeniem, że osoba, która będzie   uczestniczyła w zlocie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go.

4.            Organizator nie ubezpiecza uczestników. Uczestnicy z opłaconą składką członkowską PTTK za 2017r. posiadają ubezpieczenie NW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie.

5.            Karty potwierdzeń należy przekazać przewodnikom tras lub  w sztabie zlotu na mecie w przypadku uczestników, którzy wybiorą trasy dowolne.

6.            W przypadku zachowań nieregulaminowych i nieetycznych, uczestnik traci prawo uczestnictwa w zlocie bez prawa roszczeń do wpisowego i świadczeń.

7.            Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez   uczestników  Zlotu osobom trzecim i przez osoby trzecie.

8.            Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

9.            W razie nie przybycia na Zlot wpisowe i opłaty dodatkowe nie podlegają zwrotowi.

 

                                                                                                                                                     Komandor Zlotu

                                                                               

Scenariusz V Zlotu Szlakiem Martyrologii Osówka 2017
Rozpoczęcie Zlotu 12.05.2017r.
8:00 – Start trasy nr 4 Jugowice ul. Górna (początek szlaku czarnego) kompleks Jugowice – kompleks Włodarz – Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) – kompleks Rzeczka – kompleks Osówka. 10,3 km – 14 GOT.
9:00 – Start tras:
2. Głuszyca Ogród Jordanowski – kompleks Soboń – kompleks Osówka. 7,5km – 11 GOT.
3. Pałac w Jedlince (zwiedzanie pałacu) – Jedlińska Kopa, Rozdroże pod Moszną – kompleks Osówka. 9,6 km – 13 GOT.
5. Walim – kompleks Rzeczka, zwiedzanie obiektu - Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) - kompleks Osówka.  6 km – 9 GOT.
7. Trasa samochodowa: start Muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum, - przejazd do  Sztolni Walimskich – zwiedzanie podziemi - przejazd na metę zlotu do kompleksu Osówka.
10:00 – Start tras:

  1. PKP Głuszyca Górna (Szlakiem Martyrologii znaki czarne) – cmentarz ofiar faszyzmu w Kolcach, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze)  – Kolce – kompleks Osówka. 4,8km - 6 GOT.

6.   Ludwikowice Kłodzkie ośrodek Harenda – kompleks Osówka. 6km – 8 GOT.
10:00 – Rozpoczęcie pracy sztabu zlotu na Osówce
10:15 – 10:30 – Przekazanie raportów przez przewodników tras do sztabu. (Listy osób dopisanych, obecnych ogółem, pobrane wpłaty)
10:30 – 12:30 -  Przygotowanie dyplomów nagród  i wyróżnień
12:00 – 12:30 -  posiedzenie yurii konkursowego, rozwiązanie konkursu.
13:00 – 13:45 –Rejestracja grup na mecie
13:00 – 13:45 – Wydawanie posiłków regeneracyjnych
14:00 – 14:30 – Uroczystości Zlotowe
14:00 – 14:05 – Powitanie Gości
14:05 – 14:15 – Wystąpienia
14:15 – 14:30 – Wręczenie nagród i wyróznień
14:30 – 15:00 – Marsz milczenia przez podziemia Osówki.
15:00 – Zakończenie Zlotu.

 

              

Wojciechowski Mariusz


Przewodnik Sudecki , przewodnik terenowy

 

Oferuje państwu szeroki zakres usług przewodnickich na terenie polskich i czeskich Sudetów, Przedgórza Sudeckiego.


Miłą i interesującą obsługę tras i szlaków turystycznych z uwzględnieniem historii regionu, zabytków, ciekawostek oraz planów na przyszłość.


Pomoc przy organizacji przewoźnika i bazy gastronomiczno–noclegowej
Wytyczeniu tras wycieczek w zależności od stopnia trudności przeznaczenia i formy(krajoznawcze, przyrodnicze, ekologiczne, historyczne, pielgrzymkowe)
Pomoc przy organizacji i przygotowaniu tras turystyki kwalfikowaniej, oraz imprez turystycznych (wyjazdy integracyjne)
Witam Państwa serdecznie, mam zaszczyt zaoferować Państwu swoje usługi przewodnickie. Jestem Przewodnikiem Sudeckim, od kilkunastu lat zajmuję się badaniami i pracami eksploracyjnymi prowadzonymi nad przedsięwzięciem „Riese” w Górach Sowich.
Oprowadzam po wszystkich kompleksach włącznie z częściami naziemnymi obiektów nie udostępnionych do zwiedzania.
Zapraszam również na wycieczki piesze i autokarowe, jedno i kilkudniowe po terenie całych naszych pięknych Sudetów po obu stronach granicy.
Z przyjemnością i całkowicie gratis pomogę w planowaniu, wytyczaniu i organizacji wycieczek i imprez turystycznych, pomogę w wyborze bazy noclegowej i gastronomicznej.
Ze swojej strony zapewniam: poczucie bezpieczeństwa, moc ciekawych informacji, dobry humor i piękne wspomnienia z wycieczki.
Chętnie nawiążę stałą współpracę z biurami podróży